Zebranie wiejskie

18 wrześnie 2016 roku  w Remizie OSP, o godzinie 17.30, w Dąbrówkach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie ustalenia zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok oraz wręczenia nagród w Konkursie na najpiękniejszy ogród.

Wysokość środków przypadający na Sołectwo Dąbrówki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 18 072,97 zł.

Zadania zaplanowane do wykonania w ramach funduszu muszą:

 – służyć poprawie warunków życia

 – być zgodne  ze strategią rozwoju gminy Wasilków

– być zgodne z zadaniami własnymi gminy

Podczas zebrania wiejskiego zdecydujemy na co chcemy przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. Uczestnicząc w zebraniu wiejskim możesz mieć wpływ na otoczenie w jakim żyjesz!

Ponadto podczas zebrania wiejskiego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu na najpiękniejszy ogród w Dąbrówkach. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników  nastąpi wręczenie nagród rzeczowych