Kultywowanie lokalnych tradycji

Realizacja projektu „Kultywowanie lokalnych tradycji ” polegać będzie na przygotowaniu gawędy słowno-muzycznej „Wiktor Ancypo – nasz sąsiad” przybliżającej wydarzenia historyczne z okresu międzywojennego, związane z lokalną mała ojczyzną, upamiętniającą społecznikowskie zaangażowanie na rzecz terenów wiejskich i czyny działacza wiejskiego, kandydata do Sejmu II RP (Blok Katolicki), pozwalającą na kultywowanie lokalnej tradycji, poprzez realizację następujących zajęć:

  1. Warsztaty muzyczne – przygotowanie 5 pieśni związanych tematycznie z omawianym okresem historycznym
  2. Warsztaty sceniczne – przygotowanie tekstów związanych tematycznie z omawianymi wydarzeniami historycznymi
  3. Uroczystości – przygotowanie spotkania z mieszkańcami sołectwa Dąbrówki i zaproszonych gości – prezentacja przygotowanej gawędy słowno – muzycznej.

Celem projektu jest propagowanie i upowszechnianie historii lokalnej małej ojczyzny, przypominanie o tradycji walk o niepodległość i suwerenność oraz budowania świadomości narodowej, kultywowanie lokalnych tradycji i kultury.