Kultywowanie tradycji lokalnych – warsztaty sceniczne

W ramach przygotowań do przedstawienia  gawędy  słowno – muzycznej „Wiktor Ancypo – nasz sąsiad” odbywały się warsztaty sceniczne, podczas których prowadzono ćwiczenia dykcyjne i interpretacyjne wybranych utworów przedstawiających Podlasie w poezji:

 1. Ewa Alimowska  „Dom milczenia”
 2. Józef Budziński „Idąc”
 3. Melania Burzyńska „Białostocczyzna”
 4. Elżbieta Daniszewska „Wiatrak”
 5. Tadeusz Gajdzis „Sokólszczyzna”
 6. Eugeniusz Hukałowicz „Święta Woda”
 7. Janina Kozak – Pajkert ” Na Podlasiu”
 8. Janina Puchalska – Ryniejska „Nad Supraślą”
 9. Mikołaj Samojlik „Dąbrowski księżyc”
 10. Włodzimierz Sawczuk „Wrócę”
 11. Leonarda Szubzda „W Puszczy knyszyńskiej”
 12. Leonarda Szubzda „Nad Supraślą”
 13. Wiesław Szymański „nad rzeką w Chomontowcach
 14. Ks. Jan Filewicz *** bez tytułu
 15. Ks . Ryszard Kotkowicz „Droga w Świętej Wodzie”