Wieści ze wsi

Wybory sołtysa

Na 19 maja 2019 roku (niedziela) został ustalony termin Zebrania Wiejskiego, podczas którego będą przeprowadzone wybory nowego sołtysa Dąbrówek. Zebranie […]

Bezpieczne przejście przez ulicę

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w sprawie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej w Dąbrówkach (ul. Starowiejska) „stwierdzono […]

Walne w OSP Dąbrówki

W sobotę 19 stycznia 2019 roku odbyło się Zebranie Walne OSP Dąbrówki, podczas którego Druhowie zatwierdzili sprawozdanie, udzielili absolutorium Zarządowi. […]

Udogodnienia

W Dąbrówkach, 10 stycznia 2019 roku doszło do spotkania z komisją bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przeanalizowania organizacji ruchu drogowego […]