Wieści ze wsi

Walne w OSP Dąbrówki

W sobotę 19 stycznia 2019 roku odbyło się Zebranie Walne OSP Dąbrówki, podczas którego Druhowie zatwierdzili sprawozdanie, udzielili absolutorium Zarządowi. […]

Udogodnienia

W Dąbrówkach, 10 stycznia 2019 roku doszło do spotkania z komisją bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu przeanalizowania organizacji ruchu drogowego […]

Spotkanie opłatkowe

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Dąbrówek na Spotkanie Opłatkowe. Niedziela 16 grudnia godzina 16.00, Remiza OSP. Program: Powitanie Gości i Mieszkańców Przestawienie […]

Szkolenie z nagrodami

6 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00 KRUS prowadzić będzie szkolenie  o ubezpieczeniu społecznym oraz zasadach ochrony zdrowia i życia […]