Tradycje ludowe na dziś

Zapraszamy na zajęcia. Terminarz na tablicy ogłoszeń. Spotkanie podsumowujące 30 sierpnia 2020 rok, godz. 16.15, boisko przy Remizie OSP