Zajęcia w piątek i sobotę

Najbliższe plany:

W piątek 19. X .2018 roku godzina 18.00, w świetlicy przy ulicy Wesołej 7 w Dąbrówkach  zapraszajmy na pokaz organizowany przez Wiolettę Sangar z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku pt: „Prowadzenie działalności pozarolniczej (z wyłączeniem turystycznej/agroturystycznej) – sprzedaż produktów w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – produkcja serów domowych. Będziemy robić ser podpuszczkowy i mam nadzieję, degustować. Zapraszam  wszystkie osoby zainteresowane.

W sobotę 20. X .2018 roku o godzinie 10.30 rozpoczną się warsztaty w ramach projektu „Kultury Podlasia”. Będziemy malować i wypalać talerze. Warsztaty przygotowane będą na 12 osób. Odpłatność za zajęcia w projekcie „Kultury Podlasia” wynosi 5 zł od osoby. Tematem przewodnim jest kultura żydowska. Ciekawe jakie „esy – floresy” Małgosia wymyśli do namalowania na talerzach.

Proszę potwierdzić obecność, bo ilość talerzy ograniczona!