Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Dzisiaj zostały ogłoszone wyniki w ostatnim już konkursie, w którym braliśmy udział w tym roku.

Tym razem otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniami – dziękujemy!

Było bardzo dużo zgłoszeń, to cieszy, że jest tyle aktywnych stowarzyszeń i grup nieformalnych w naszym województwie. To jest budujące, że jest tak dużo osób, którym się chce angażować w działalność społeczną. W ludziach, w społecznościach lokalnych jest siła i moc!