Spotkanie z władzami gminy i powiatu

3 marca  odbyło się  spotkanie mieszkańców Dąbrówek z Panem Starostą Powiatu Białostockiego i Panem Burmistrzem Wasilkowa. W spotkaniu uczestniczyli również  Radni powiatowi i miejscy oraz ekspert z Fundacji Batorego, zaangażowany w akcję Masz głos.

Było to wyjątkowo interesujące spotkanie. Licznie przybyli mieszkańcy Dąbrówek mieli okazję dowiedzieć się jakie są najbliższe plany podniesienia bezpieczeństwa na ostrym zakręcie na wjeździe do wsi oraz  kiedy można spodziewać się rozpoczęcia budowy chodnika na wjeździe do wsi.

Pan Burmistrz przedstawił plany poprawy oświetlenia ulic w Dąbrówkach, mówił o dokończeniu budowy ulicy Wesołej, a niestety przełożeniu na dalsze lata dokończenia inwestycji przy ulicy Piaskowej.

Bardzo ciekawe było również wypowiedzi eksperta z Fundacji Batorego, który wskazywał na wielkie potrzeby budowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz roli jaką w budowaniu więzi społecznych odgrywa fundusz sołecki. Podkreślał, że fundusze  sołeckie zazwyczaj nie pozwalają na prowadzenie znaczących inwestycji twardych, mają natomiast możliwość skupiać społeczność lokalną wokół  realizacji małych  istotnych dla nich spraw.  I taki jest  zasadniczy cel funduszu sołeckiego.

Panie z Koła Gospodyń upiekły na tę okazję ciasta, szczególnie chwalony był sernik. Kto nie przyszedł na spotkanie nich żałuje, może natomiast obejrzeć zdjęcia zrobione podczas spotkania.