Spotkanie z mieszkańcami Dąbrówek

Rada sołecka zaprasza mieszkańców Dąbrówek na spotkanie z władzami samorządowymi poświęcone omówieniu  istotnych dla naszej wsi spraw. Jako główne problemy przewiduje się pozyskanie informacji na temat poprawy bezpieczeństwa na wjeździe do Dąbrówek (zakręt pod kątem prostym oraz brak chodnika w tym miejscu) oraz możliwości sukcesywnego uzupełniania oświetlenia ulicznego wobec rozbudowujących się Dąbrówek i powstających nowych ulic w naszej wsi. Zapewne wiele jeszcze ważnych tematów zostanie zgłoszonych podczas spotkania.

Spotkanie odbędzie się 3 marca (piątek) 2017 roku o godzinie 18.30 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Wesołej 7.

W planowanym spotkaniu potwierdzili udział:

Antoni Pełkowski, Starosta Białostocki wraz z przedstawicielami  radnych powiatowych,

Mirosław Bielawski, Burmistrz Wasilkowa wraz z przedstawicielami  radnych miejskich,

Dariusz Kraszewski, ekspert akcji Masz Głos prowadzonej przez  Fundację Batorego,

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Dąbrówek do udziału w spotkaniu!