Wieści ze wsi

Zebranie Rady Sołeckiej

Zebranie Rady Sołeckiej  – piątek, 18 sierpnia 2017 r o godzinie 19.00 w świetlicy przy ulicy Wesołej 7. Temat: wypracowanie […]

Fundusz sołecki 2017 – realizacja

Dzisiaj (6/5/17), przy pięknej pogodzie zainaugurowana została realizacja funduszu sołeckiego 2017 roku. Jako pierwszy został wykonany montaż i mocowanie drążków.

Spotkanie z mieszkańcami Dąbrówek

Rada sołecka zaprasza mieszkańców Dąbrówek na spotkanie z władzami samorządowymi poświęcone omówieniu  istotnych dla naszej wsi spraw. Jako główne problemy przewiduje […]

Walne w OSP Dąbrówki

  4 lutego 2017 r odbyło się  Walne Zebranie podsumowujące  działania OSP Dąbrówki w 2016 roku. Z przedstawionego sprawozdania wynika, […]