Wieści ze wsi

Spotkanie z mieszkańcami Dąbrówek

Rada sołecka zaprasza mieszkańców Dąbrówek na spotkanie z władzami samorządowymi poświęcone omówieniu  istotnych dla naszej wsi spraw. Jako główne problemy przewiduje […]

Walne w OSP Dąbrówki

  4 lutego 2017 r odbyło się  Walne Zebranie podsumowujące  działania OSP Dąbrówki w 2016 roku. Z przedstawionego sprawozdania wynika, […]

Grafika ilustracyjna

Zebranie Rady Soleckiej

We wtorek  31 I  2017 o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej (Wesoła7) odbędzie się zebranie Rady Sołeckiej. Zapraszam wszystkich członków […]

Wieczór opłatkowy

Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy wszystkich mieszkańców Dąbrówek na  ekumeniczny Wieczór opłatkowy. Będą życzenia, kolędy, oraz słodki poczęstunek. Natomiast prawdopodobnie […]