Bezpieczne przejście przez ulicę

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w sprawie analizy istniejącej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej w Dąbrówkach (ul. Starowiejska) „stwierdzono możliwość wprowadzenia przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ulicą Piaskową”. Tak orzekła komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Teraz tylko czekamy na ustabilizowanie pogody i temperatury umożliwiające namalowanie przejścia dla pieszych.

W trakcie pracy komisji bezpieczeństwa przedstawiciel PZD zapowiedział wykonanie w okresie wiosennym dodatkowego oznakowania ogranicznika prędkości na wjeździe do naszej miejscowości.