100 lat Niepodległości

W dniu dzisiejszym (19.02.2019 r) obchodzone było 100 lecie Niepodległości Białegostoku.

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich, na zaproszenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury uczestniczyło w obchodach.

100 lat temu mieszkańcy Białegostoku częstowali słodyczami żołnierzy piechoty wkraczających do miasta, tak dzisiaj mieszkańcy miasta byli częstowani biało-czerwonymi ciastami, przygotowanymi przez zaproszone Koła Gospodyń Wiejskich.