Zespół Dąbrówka na dożynkach gminnych w Studziankach

W sąsiednich Studziankach  wzorem poprzednich lat odbyły się  Dożynki. Była to doskonała okazja do sąsiedzkiej wizyty oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z  duchownymi, władzami samorządowymi, radnymi, sołtysami, mieszkańcami. Zgodnie z tradycją miała miejsce msza, ekumeniczne błogosławieństwo i poświęcenie darów oraz okolicznościowe przemówienia. Dodatkowym elementem było uroczyste otwarcie nowo oddanego do użytku  kolejnego odcinka drogi w Studziankach. Podczas części artystycznej odbyły się występy zaproszonych zespołów śpiewaczych, wśród których był zespół Dąbrówka z Dąbrówek. Przedstawione poniżej zdjęcia prezentują przebieg Dożynek.