Zebranie wiejskie

Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców Dąbrówek na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w Remizie OSP, ul. Starowiejska 114 w niedzielę 24 września 2017 roku o godzinie 16.30.

Podczas zebrania zostaną omówione następujące tematy:

  1. podział funduszu sołeckiego 2018 r; w ramach funduszu dysponujemy kwotą 23 224,35 zł
  2. ogłoszenie wyników tegorocznego „Konkursu  na Najpiękniejszy Ogród w Dąbrówkach” oraz wręczenie nagród

Ponieważ Burmistrz Wasilkowa zapowiedział udział w naszym Zebraniu, więc będzie okazja do porozmawiania z Burmistrzem na tematy nurtujące mieszkańców Dąbrówek.

Dla przypomnienia podajemy  główne założenia  ustawy o funduszu sołeckim:

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZNACZA SIĘ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I  ZGODNYCH ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY.

 PROPOZYCJE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DYSKUSJI PODCZAS ZEBRANIA WIEJSKIEGO MOGĄ ZŁOŻYĆ:

  • SOŁTYS
  • RADA SOŁECKA
  • 15 PEŁNOLETNICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA

Baner główny