Zebranie Walne

26 kwietnia o godzinie 17.30 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Wesołej 7 w Dąbrówkach odbędzie się Zebranie Walne Członków Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, na którym nastąpi zatwierdzenie bilansu za 2016 r oraz będzie przedstawione sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia  w 2016 roku.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

 

Grafika ilustracyjna