Zajęcia świetlicowe – nowości

Zostały już zrealizowane 4 zajęcia świetlicowe, jest coraz więcej uczestników zajęć. Poprzednio były robione wizytówki i  dzieci przedstawiały się.

Dzisiaj tematem były… owoce. Pięknie ułożone na tacy owoce stanowiły „model” – należało je „przenieść” na papier.  A na zakończenie zajęć „model” zawędrował do sokowirówki i zamienił się w pyszny sok. Tak więc na zajęciach można było i posmakować i namalować owoce!

Poniżej prezentowane są zdjęcia z dotychczas zrealizowanych zajęć, uzupełnione o zdjęcia wykonane przez Panią Edytę.