Wystawa wykonanych prac

Warsztaty rękodzielnicze zaowocowały pracami, które będą prezentowane w poniższej galerii

Malowanie talerzy

Malowanie fartuszków