Wieczór opłatkowy

Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy wszystkich mieszkańców Dąbrówek na  ekumeniczny Wieczór opłatkowy.

Będą życzenia, kolędy, oraz słodki poczęstunek.

Natomiast prawdopodobnie nie będzie jasełek, ponieważ nieoczekiwanie wystąpiły problemy z wystawieniem jasełek przygotowywanych w naszej świetlicy. Być może uda się skorzystać z sąsiedzkiej pomocy i zaprosić inną trupę teatralną.

Wszystko okaże się 18 XII 2016 o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy!