Warsztaty teatralne – po przerwie świątecznej

Uwaga   zmiana terminów najbliższych Warsztatów teatralnych.

W styczniu zajęcia odbędą  się w następujących terminach:

14 I 2017 rok (sobota),  godz. 10.00 świetlica wiejska, ul.  Wesoła 7

21 I 2017 rok (sobota),  godz. 10.00 świetlica wiejska, ul.  Wesoła 7

28 I 2017 – ferie – zajęcia nie odbędą się.