Walne Zebranie

25 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach.

Podczas zebrania zostanie posumowany rok 2017 oraz odbędzie się głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu za 2017 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Obecność obowiązkowa.