Walne w OSP Dąbrówki

 

4 lutego 2017 r odbyło się  Walne Zebranie podsumowujące  działania OSP Dąbrówki w 2016 roku. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że był to bardzo udany rok.  Przybyło nowych członków OSP, miały miejsce szkolenia, udany był udział w zawodach,  częściowo zostało uzupełnione konieczne wyposażenie Jednostki i oczywiście miały miejsce wyjazdy do akcji. Był to też rok udanej współpracy  z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich, co przerodziło się we wspólnie wykonane prace na rzecz naszej wsi.

Plany na nowy rok są równie bogate. Jeśli uda się wszystkie plany zrealizować, to będzie to jeszcze lepszy rok dla OSP Dąbrówki, a co za tym idzie również dla naszej wsi.

Poniżej trochę fotografii z Zebrania OSP.