Uchwalony Fundusz Sołecki

Zebranie wiejskie zatwierdziło propozycje przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2019 rok na następujące cele:

  1. boisko do gry w koszykówkę (dokładnie 1/2 boiska) – 15 000,00 zł
  2. urządzenia na plac zabaw (karuzela + drabinka pozioma) – 4 230,00 zł
  3. oświetlenie uliczne (ulica Piaskowa) – 2 150,00 zł
  4. nagrody w konkursie Najpiękniejszy ogród” – 750,00 zł
  5. materiały do montażu i remontu urządzeń – 730,00 zł
  6. internet do świetlicy – 660,00 zł
  7. ławka sportowa – 620,00 zł
  8. siatki do bramek (piłka nożna) – 600,00 zł

Realizacja w 2019 roku;