Tradycje ludowe na dziś

W ramach realizowanego projektu „Tradycje ludowe na dziś” planowane są zajęcia:

warsztaty artystyczne: 6-26 sierpnia, świetlica, Starowiejska 114, godz. 15.00-18.00, Wesoła 7, 18.00-21.00

warsztaty kreatywne: 19 – 21.08.2020r, świetlica, Wesoła 7, 17.00-20.00

warsztaty pieczenia chleba 29.08.2020r, świetlica, Wesoła 7, 10.00-14.00

Spotkanie zamykające projekt 30.08.2020, godz, 16.15,  boisko przy Remizie OSP.