Szkolenie z nagrodami

6 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00 KRUS prowadzić będzie szkolenie  o ubezpieczeniu społecznym oraz zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, rehabilitacji leczniczej. Skoro szkolenie wypada w Mikołajki to i nagrody są przewidziane. Ogłoszenia o szkoleniu są rozwieszone na naszych tablicach ogłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej, ul. Wesoła 7.

PS W świetlicy działa już centralne ogrzewanie – piece  kaflowe odchodzą do lamusa! – mamy w końcu XXI wiek!