Spotkanie z Klubem Seniora w Supraślu

W ramach nawiązywania  współpracy między sąsiednimi gminami  z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach przy ul . Wesołej 7  odbędzie się 28 września 2016, w środę spotkanie z  przedstawicielami Klubu Seniora w Supraślu.

Podczas spotkania, przy herbacie, w miłej atmosferze wymienimy się informacjami o prowadzonych działaniach oraz zapoznamy się z pracami wykonywanymi w ramach spotkań w Klubie Seniora.

Mamy nadzieję, że wrześniowe spotkanie rozpocznie cykliczną współpracę i wspólne zajęcia.