Rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy ogród 2016

Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w niedzielę 18 września 2016 roku zostały wręczone nagrody laureatom kolejnej edycji konkursu na Najpiękniejszy ogród w Dąbrówkach.

Zostało  wręczonych 7 wyróżnień oraz dwie nagrody (za zajęcie II i I miejsca) oraz wyróżnienie specjalne. Oceny ogrodów dokonywała komisja powołana przez  Powiatowy Zespół  Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, a nagrody wręczały przedstawicielki Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich – organizacji zaangażowanych w zorganizowanie Konkursu. Nagrody finansowane były z funduszu sołeckiego na 2016 rok.