Projekt „Działamy lokalnie” – podstawowe informacje

Projekt skierowany do osób zamieszkujących gminę Wasilków należących do jednej z grup defaworyzowanych:

  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób z niepełnosprawnością lub rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością
  • bezrobotnych

Priorytetowo będą traktowane osoby korzystające z PO PŻ, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w gorszym położeniu na rynku pracy (kobiety)

Termin realizacji: 01.02.2018 r. – 30.10.2018 r.

W ramach projektu zapewniamy:

  • Poradnictwo i wsparcie indywidualne, grupowe
  • Zajęcia poznawcze – Poznajemy bogactwa Supraśla
  • Warsztaty kreatywne – Dziedzictwo kulturowe Obszaru Puszczy Knyszyńskiej
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Staże zawodowe (stypendium 2300/3 miesiące)
  • zatrudnienie, uznane certyfikaty (po zdaniu egzaminu), ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, przerwy kawowe, obiadowe

Realizator Projektu:
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach
16-010 Wasilków,
Dąbrówki, ul. Wesoła 23
tel. 602 476 601
kolo@kgwdabrowki.org

Biuro Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1 , 15-440 Białystok
tel. 602 476 601, 85 74 89 100
kolo@kgwdabrowki.org

Pobierz plakat

Pobierz – Formularz zgłoszeniowy-Działamy lokalnie