Prace dzieci – cd

Ozdób świątecznych przybywa, wszystkie ładne, a  kolejne jeszcze ładniejsze;  dzieci niechętnie ze swoimi pracami rozstają się, najchętniej zabieraliby  ze sobą do domu, mamy z tym mały problem, niemniej postaramy się wykonane ozdoby świąteczne zaprezentować podczas Spotkania Opłatkowego. Niektóre prace, np. Zaproszenia dotrą do niektórych z Państwa w postaci imiennych zaproszeń.