Porządkowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką

Następne prace porządkowe w czwartek 20 sierpnia o godzinie 17.00; spotykamy się w tym samym miejscu co dzisiaj.