Patriotyzm i tradycje ojców naszych – podsumowanie

Zakończyliśmy realizację zadania „Patriotyzm i tradycje ojców naszych”, które było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Realizacja zadania polegała na przygotowaniu dwóch spotkań czytelniczo – muzycznych, podczas których zaprezentowane zostały „Pamiętniki patriotycznych wzruszeń”, czyli zbiór wspomnień najstarszych mieszkańców Dąbrówek oraz Ogrodniczek. Podczas spotkań przez zespoły śpiewacze, działające w Dąbrówkach i Ogrodniczkach, zostały wykonane tradycyjne ludowe przyśpiewki oraz pieśni patriotyczne. Zostały zrealizowane dwa spotkania czytelniczo – muzyczne, jedno w Dąbrówkach, gm. Wasilków, a drugie w Ogrodniczkach gm. Supraśl. Oba spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich w wymienionych wyżej miejscowościach. Podczas spotkań zostały rozdane uczestnikom „Pamiętniki patriotycznych wzruszeń” wydrukowane w formie broszur.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania: paniom przeprowadzającym wywiady i opracowującym je; Zespołom, które przygotowały i wykonały zestaw pieśni patriotycznych, tradycyjnych i ludowych, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach i Ogrodniczkach, które pomagały w przygotowaniu spotkań czytelniczo – muzycznych.

Realizacja  powyższego zadania było doskonałym sposobem na utrwalenie tradycji i zwyczajów, które dawniej były powszechnie kultywowane w naszych rodzinach i społecznościach lokalnych, a dzisiaj powoli odchodzą w zapomnienie.  Spotkania, które się odbyły w obu miejscowościach, to była również doskonała sposobność do bliższego zapoznania się i nawiązania współpracy w kolejnych projektach.

A jak było na spotkaniach czytelniczo – muzycznych i  co zawierają powstałe „Pamiętniki patriotycznych wzruszeń” można zobaczyć poniżej.

1. Spotkanie w Dąbrówkach

Spotkanie w Ogrodniczkach:

Poniżej prezentujemy fragmenty wykonanych przez Zespoły utworów oraz linki do zebranych wspomnień w postaci pamiętników

część 1 Dąbrówkiczęść 2 Ogrodniczki