Nowa Rada Sołecka

Zebranie wiejskie wybrało nową Radę Sołecką oraz dokonało wyboru sołtysa.

Wobec braku skutecznych zgłoszeń nowych kandydatów na sołtysa, po raz kolejny sołtysem została Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka (52 głosy „tak” i 2 głosy „nie”)

Skład nowej Rady Sołeckiej:

  1. Bejm Jacek
  2. Dubiejko Dorota
  3. Milewski Wiesław
  4. Możejko Urszula
  5. Muszyńska Anna
  6. Skardzińska Ewa
  7. Szpakowski Andrzej
  8. Wysocka Katarzyna

Zespół Dąbrówka uświetnił swoimi występami Zebranie wiejskie, które dzięki temu przebiegało w niezwykłej, radosnej atmosferze.