Realizowane projekty

Kultury Podlasia – wyjazd studyjny

W ramach projektu Kultury Podlasia odbył się wyjazd studyjny do Tykocina. Odwiedziliśmy Muzeum w Tykocinie (Wielka Synagoga) oraz  Muzeum w […]

Warsztaty artystyczne – realizacja

      Z zaplanowanych zajęć w ramach projektu „Warsztaty artystyczne” zostały zrealizowane: Śladami kamienic białostockich – wycieczka z przewodnikiem, […]

Kultury Podlasia – projekt

W sierpniu rozpoczęły się działania w ramach projektu Kultury Podlasia. W ramach projektu planowany jest w sierpniu wizyta studyjne w […]

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa do pobrania: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Karta informacyjna 3. Oświadczenie 4. Regulamin 5. Klauzula informacyjna       […]