Gabaryty

24 sierpnia zbiórka „gabarytów”, zgłoszenia do 22 sierpnia, tel. 85 71 85 400 w. 021.

Szczegóły w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. Dodatkowo ogłoszenia wywieszone są na tablicach ogłoszeń w Dąbrówkach