Fundusze sołeckie 2011-2018

Pamieć ludzka jest ulotna, więc Rada Sołecka  Dąbrówki postanowiła, dla przypomnienia, opublikować listę zrealizowanych inwestycji w ramach Funduszy Sołeckich w latach 2011-2018.
Warto też przypomnieć, że w latach 2011-2014, w wyniku starań Rady Sołeckiej i dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta i ówczesnym Burmistrzem, udało się doprowadzić do remontu budynku poszkolnego (świetlicy wiejskiej), zbudować plac zabaw, a także altanę na działce u Adeli. Było to możliwe dzięki  funduszom unijnym pozyskanym przez Urząd Miejski w Wasilkowie.

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2011-2018 – SOŁECTWO DĄBRÓWKI

zestawienie-zakupów-z-funduszy-sołeckich_tabela_2018