„Działamy lokalnie” – projekt

Trwa rekrutacja do projektu „Działamy lokalnie” – mieszkańcy gminy Wasilków, którzy:

  • korzystają z opieki MOPS-u

lub

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności

lub

  • mają dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (i nie pracuje jedno z rodziców/opiekunów)

lub

  • są bezrobotni i mają III profil

lub

  • korzysta z pomocy PO PŻ (pomocy żywieniowej)

mogą skorzystać z zajęć integracji społecznej i zawodowej – szkolenia, staże.

Zajęcia z integracji społecznej i szkolenia są bezpłatne, a na stażu wynagrodzenie wynosi ponad  2300 zł („na rękę”).

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie mogą zgłosić się telefonicznie (602 476 601) lub mailowo (kolo@kgwdabrowki.org)

Mamy tylko 10 miejsc, nie zastanawiaj się zbyt długo!