Doposażenie świetlicy i Zespołu Dąbrówka

W piątek, 28 czerwca br, zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego”.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Wasilkowie i dobrej współpracy wielu osób z gminy Wasilków, złożone do Urzędu Marszałkowskiego zadania uzyskały pomoc finansową.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ( 50% z budżetu gminy i 50% z budżetu województwa) zostanie doposażona świetlica między innymi w Dąbrówkach oraz Zespół Dąbrówka otrzyma nowy akordeon oraz nowe stroje ludowe.

W imieniu mieszkańców sołectwa Dąbrówki dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się pozyskania w/w wsparcia finansowego.