Zebranie Wiejskie – zaproszenie

Szanowni mieszkańcy!

Zgodnie z § 2   ust. 5 i 6 pkt 1-4 uchwały nr XLVII/342/14

Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki, zwołuję:

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu 21.08.2022 r. o godz. 16.00 w Remizie OSP Dąbrówki, ul. Starowiejska 114

w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2023 r.

Sołtys Sołectwa Dąbrówki

Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka