Warsztaty artystyczne – realizacja

 

 

 

Z zaplanowanych zajęć w ramach projektu „Warsztaty artystyczne” zostały zrealizowane:

  1. Śladami kamienic białostockich – wycieczka z przewodnikiem, a następnie warsztaty, na których uczestnicy przetwarzali kamienice zgodnie ze swoją wizją
  2. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku, a następnie, podczas warsztatów miały miejsce  impresje na temat wizyty w Muzeum Historii Medycyny

We wrześniu odbędą się ostatnie zajęcia : Centrum Zamenhofa „Religie Podlasia”  i impresje na temat wizyty w Centrum Zamenhofa  na zajęciach warsztatowych –  wykonane zostaną kalejdoskopy, będące odzwierciedleniem barwnej mozaiki religijnej na Podlasiu z użyciem min. materiałów recyklingowych.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z dwóch pierwszych zajęć, aby przekonać, że warto było skorzystać z projektowej oferty.