Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży

Warsztaty artystyczne – realizacja

      Z zaplanowanych zajęć w ramach projektu „Warsztaty artystyczne” zostały zrealizowane: Śladami kamienic białostockich – wycieczka z przewodnikiem, […]

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa do pobrania: 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Karta informacyjna 3. Oświadczenie 4. Regulamin 5. Klauzula informacyjna       […]