Realizowane projekty

Wystawa wykonanych prac

Warsztaty rękodzielnicze zaowocowały pracami, które będą prezentowane w poniższej galerii Malowanie talerzy Malowanie fartuszków  

Tradycje ludowe na dziś

Zapraszamy na zajęcia. Terminarz na tablicy ogłoszeń. Spotkanie podsumowujące 30 sierpnia 2020 rok, godz. 16.15, boisko przy Remizie OSP  

Tradycje ludowe na dziś

W ramach realizowanego projektu „Tradycje ludowe na dziś” planowane są zajęcia: warsztaty artystyczne: 6-26 sierpnia, świetlica, Starowiejska 114, godz. 15.00-18.00, […]