Dąbrówki Wczoraj i Dziś

Rozpoczynamy prezentację zdjęć z Dąbrówek. Pierwszeństwo mają stare zdjęcia. W tym miejscu skupimy sie na WCZORAJ. Następnym krokiem będą zdjęcia z DZISIAJ. „DZISIAJ” możemy stworzyć z własnych kolekcji zdjęć, ale do „WCZORAJ” konieczna jest współpraca rdzennych mieszkańców DĄBRÓWEK. Galerię otwiera MAPA DĄBRÓWEK z autentycznymi starymi nazwami najbliższych okolic. Zapewne nie wszyscy wiedzą, gdzie znajduje się Rudawina lub Zimny Zdrój. Zapraszam do zapoznania się z mapą…