Zajęcia sportowe dla wszystkich – Nordic Walking

W ramach realizowanego zadania Zajęcia sportowe dla wszystkich rozpoczynamy cykl 4 zajęć z Nordic Walking.

Zajęcia odbywać się będą w piątki (29 VII, 5, 12, 19 VIII 2016), o godzinie 18.30. Spotykamy się  w  świetlicy wiejskiej  przy ulicy Wesołej 7 w Dąbrówkach.

Zajęcia prowadzić będzie pani  Urszula.

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny

Odpłatność: 5 zł/od uczestnika zajęć ( za wszystkie cztery zajęcia)

Zapisy i  opłaty u pani Ani Muszyńskiej.