REALIZOWANE PROJEKTY

"Zajęcia sporotwe dla wszystkich" - projekt 2016

10 czerwca 2016 r. rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego „Zajęcia sportowe dla wszystkich” wspieranego przez Burmistrza Wasilkowa. Zakończenie projektu przypada na 31 sierpnia 2016 r.

W ramach realizowanego zadania przewidywane są następujące zajęcia:

nr 1 – nordic walking – przełom lipca i sierpnia (4 spotkania po 1,5 h). Łączny koszt za zajęcia to 5 pln od osoby

nr 2 – szkółka piłkarska – lipiec (4 spotkana po 2 h). Łączny koszt za zajęcia to 5 pln od osoby.

Nr 3 – szkółka tenisa stołowego – sierpień (4 spotkania po 2 h). Łączny koszt za zajęcia to 5 pln od osoby

Uczestnikami zajęć mogą być osoby zamieszkałe na terenie gminy Wasilków.
Zapisy na zajęcia u Ani Muszyńskiej.

 Wędrówki muzyczne po świecie” - rodzinne poranki muzyczne

Celem projektu jest organizacja rodzinnych poranków muzycznych pt. „Wędrówki muzyczne po świecie”. Jest to oferta kulturalna - koncertów muzycznych dla dzieci zawierająca elementy edukacyjne. Głównym zadaniem poranków muzycznych jest zaspokojenie potrzeby dostępności dzieci do muzyki klasycznej, upowszechnianie cennych elementów z dziedziny kultury wysokiej ale także stworzenie oferty zajęć artystycznych przygotowujących dzieci do artystycznej edukacji szkolnej. Dzieci poznają kulturę i obyczaje pochodzące z całego świata - od krajów orientalnych po słowiańskie.

Warsztaty będą się odbywały w niedzielne poranki w okresie II - V 2015

wiek uczestników: grupa młodsza 3-4 lat, grupa starsza 5-8 lat

czas trwania: grupa młodsza max. 45 min, grupa starsza max. 60 min

forma zajęć: spotkania otwarte

Kształt poranków wynika z potrzeb i możliwości percepcyjnych małych dzieci. Muzycy opowiedzą ciekawostki o swoich instrumentach, nawiążą bezpośredni kontakt z publicznością.

 Interakcji będzie sprzyjać brak tradycyjnego podziału na scenę i widownię.

Tematy poranków muzycznych:

Polska Muzyka Ludowa (beginning wystąpi zespół ludowy

 "Dąbrówka")

Celtyckie dźwięki

Muzyczne safari

Muzyka Dalekiego Wschodu

Klezmerzy i żydowscy muzykanci

Cygański tabor

Latynoskie klimaty i gorące rytmy

Bliski Wschód i muzyka arabska

Kadra:

Spotkania poprowadzi pani Emilia Marczyk - absolwentka

 Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału

 Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Organizuje i

 prowadzi warsztaty muzyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży,

 współpracuje z ośrodkami kultury i oświaty na terenie

 Białegostoku i okolic. Nauczyciel przedmiotów

 ogólnomedycznych w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia nr 3

 w Białymstoku.

Pomysłodawcą projektu jest pan Dariusz Hajdukiewicz

 podlaski wirtuoz organów, absolwent Akademii Muzycznej F

. Chopina w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach w

 klasie organów prof. Julina Gembalskiego, dyrektor artystyczny

 m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 

i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (XI

 edycji) oraz juror i organizator Ogólnopolskiego Konkursu

 Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego 

w Białymstoku (VI edycji).

Koodrynatorem projektu jest pani Izabela Hajdukiewicz

 certyfikowana księgowa i finansistka, działacz społeczny, twórca i

 koordynator projektów z zakresu kultury w ramach PROW „Za

 mundurem mażoretki paradnym sznurem”, „MODęt w Wasilkowie

 gra”, „Taneczne podróże po krainie muzyki ludowej” „Wasilków w

 dawnej fotografii”.

Realizator projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława

 Rabczyńskiego

Muz&Art

Partnerzy:

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Miejski Ośrodek Kultury w Wasilkowie

Przedszkole "Słoneczne"

Zespół "Dąbrówka"

Opera i Filharmonia Podlaska

 

Dofinansowanie ze środków Fundacji BGK w ramach

 konkursu"Na dobry początek" w kwocie 9 980,00zł

28/01/2015


 

25/11/2015

 


 

 

 

 


 

 

"TWÓRCZOŚĆ KULTURALNA ZESPOŁU "DĄBRÓWKA" ZE WSI DĄBRÓWKI" - jest to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach".

Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Realizacja projektu pozwoli na:

zacieśnienie współpracy w dziedzinie kultury z sąsiednimi miejscowościami poprzez wspólne koncertowanie

ochronę piosenek ludowych od zapomnienie poprzez włączenie ich do repertuaru Zespołu

rozwój zespołu Dąbrówka poprzez zakup strojów ludowych

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych muzyką ludową na koncerty:

14 luty 2015 w Dąbrówkach

22 luty 2015 r w Studziankach

8 marca 2015 rok w Wasilkowie

Podczas koncertów występować będą  zespoły: "Dąbrówka", "Malwianki", "Wasilkowianki"

 

W ramach realizowanego zadania planowane jest wykonanie następujących usług:

 1. uszycie strojów stylizowanych na podlaski strój ludowy
 2. prowadzenie koncertów
 3. wykonanie elementów scenografii na koncerty
 4. wydruk śpiewników
 5. promocja projektu: wydruk ulotek, plakatów, wykonanie banera, tablicy z nazwą zespołu

Oferty na wykonanie w/w prac proszę zgłaszać na nr telefonu: 602 476 601 lub na adres: kolo@kgwdabroki org.

 

 


 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zadaniu "Foto - grafika - moja pasja"  zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w zadaniu oraz do pobrania, wypełnienia oraz przesłania  na adres kolo@kgwdabrowki oświadczenia oraz formularza.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 


 

Zapraszamy dzieci i młodzież z gminy Wasilków do aktualnie realizowanego zadania "Foto - grafika - moja pasja"

Od 1 maja do 30 listopada realizujemy zadanie polegające na wykonaniu fotodokumentacji z wyjazdowych zajęć poznawczych (obszar województwa podlaskiego). Planowane są dwa zajęcia wyjazdowe w  grupach dziewięcioosobowych, prawdopodobnie do Suwałk oraz do Doktorc.

Koszt uczestnika: 10 zł  (za  1 zajęcie wyjazdowe). 

 

 


 

Z dniem 31 kwietnia  2014 realizacja projektu "Aktywna Pprzyszłość" została zakończona. Wszystkie założone cele projektu udało się zrealizować. Wszyscy uczestnicy zdali egzaminy ECDL oraz z języka niemieckiego.

Oprócz realizacji założonych w projekcie wskaźników udało się  równiez osiągnąć to co najważniejsze - zadowolenie uczestników. Prosili aby powiadamiać o kolejnych projektach, chcą dalej się uczyć! Tak więc najważniejszy cel został osiągnięty - pobudziliśmy "apetyt" na naukę!

 

 

 


 

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE "AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ" ZAMIESZCZANE SĄ KOLEJNO PONIŻEJ:

-INFORMACJA O PROJEKCIE

-REGULAMIN UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE

-PLAKAT PREZENTUJĄCY PROJEKT

-DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:

   - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

   - OŚWIADCZENIA

   - OŚWIADCZENIA O KWALIFIKOWALNOŚCI

 

20/9/2013

 


 

Projekt

„Aktywna przyszłość” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Czas realizacji projektu: od 1IX2013 do 30IV2014.

Obszar realizacji projektu: projekt realizowany jest od 1IX2013 do 30IV 2014 na obszarze województwa podlaskiego, w następujących gminach powiatu białostockiego: Choroszcz, Supraśl, Wasilków.

Cel projektu:

Upowszechnić kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców gmin wiejskich poprzez udział 11 osób w szkoleniach ICT i językowych.

Beneficjenci:

Projekt skierowany jest do 11 osób (25-64 lata), mieszkańców w/w gmin,  nie aktywnych zawodowo (6 osób= 4K+2M) oraz  zatrudnionych (5 osób= 4K+1M),  w tym 6 osób z  wykształceniem poniżej średniego.

Działania w ramach projektu:

 • Szkolenia:
  • komputerowe – ECDL – obsługa komputera i Internetu – 60 godz.
  • językowe – język niemiecki – dla początkujących - 60 godzin
  • Zajęcia odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu (soboty), 6godzin lekcyjnych + przerwy

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • wzrost kompetencji w zakresie obsługi komputera oraz Internetu
 • wzrost kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej), dotyczy osób nieaktywnych zawodowo

Wszystkie  proponowane zajęcia w ramach projektu są bezpłatne!!!! 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w:

Biuro Projektu: ul. Malmeda 1, 15- 440 Białystok

telefon:  602 476 601 lub 85 74 89-155 lub 100,

www.kgwdabrowki.org, kolo@kgwdabrowki.org
Adres do korespondencji: Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach, ul. Wesoła 23, Dąbrówki, 16-010 Wasilków.

 

 20/9/2013

 


 Miło nam jest poinformować, że  Stowarzyszenie rozpoczyna realizację kolejnego projektu, pt "Aktywna przyszłość". Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące realizowanego projektu oraz zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń oferowanych w ramach tego projektu.

20/9/13


 

 

 

 "Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

 

Realizacja zadania jest już na finiszu, jutro, w sobotę, ostatnia grupa idzie do kina. Jest to realizacja "modułu kulturalnego". W następną sobotę zapraszamy wszystkich, a szczególnie rodziców uczestników zajęć, na zapoznanie się z dokonaniami swoich pociech.  Na wystawę zapraszamy w piątek 27 września 2013 roku w godzinach 18.00-20.00. I tym akcentem kończymy realizację zadania. Wszystkie założone zajęcia zostały zrealizowane. Mamy nadzieję, że w  następnych zadaniach młodzież młodsza i starsza będzie nie tylko uczestniczyła, ale również będzie współorganizowała je. 

 

 20/9/2013

 

 

 


 

 

 

UWAGA!  NOWY PROJEKT! UWAGA!

W związku z planowaną realizacją projektu unijnego przyjmujemy zgłoszenia osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów EFS na stanowiska:

 koordynatora

specjalisty ds finansowych.

Okres wykonywania pracy: wrzesień 2013 - kwiecień 2014. Praca na umowę zlecenie w wymiarze około 40 godzin miesięcznie.

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres: koło@kgwdabrowki.org

30/08/2013 

 

 "Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

 

 

 

 

Seria zajęć sportowych  została zakończona.

Rozpoczęły się warsztaty kulinarne.

Na pierwszych zajęciach zostały przygotowane zapiekanki warzywne oraz słodki deser, a następnie podczas degustacji uczestnicy zajęć oceniali efekt własnej pracy.

Na następnych zajęciach (7 września 2013, sobota, godz. 10.00) zaplanowana jest nauka pieczenia pierogów oraz ciast.

We wrzesniu planowane są również w ramach realizowanego zadania dwie wizyty w kinie Helios w galerii Alfa, 14 oraz 21 września (soboty). Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Natomiast 28 września planowane jest spotkanie kończące realizację projektu wraz z wystawą prezentującą powstałe prace.

 30/VIII/13 

 


 

 

 

"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

 W dniu wczorajszym  mecz w piłkę plażową rozpoczął zajęcia z cyklu "zajęcia sportowe". 

Zajęcia będą odbywały się regularnie w środy (7 spotkań), poza jednym wyjątkiem - zajęcia ze środy 7 sierpnia zostaną przeniesione na środę 28 sierpnia.  

4/7/2013


 

 

"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

Kolejne spotkania w ramach realizowanego zadania to zajęcia sportowe. 

Zaplanowanych jest 7 spotkań. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu, więc praktycznie trwać będą prawie całe wakacje.

Ustalone są już terminy zajęć sportowych, będą to środy, godz. 18.30.

Zajęcia odbywać się  będą na boisku piłki nożnej oraz piłki plażowej.

W razie niepogody, np. intensywnych opadów deszczu, zajęcia odbywać się będą w świetlicy (tenis stołowy) lub remizie (futsal).

30/VI/2013r

 

 

 

 


 

 

"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

Kolejne spotkanie z zajęć edukacyjnych odbędzie się w czwartek 13 czerwca 2013 roku, o godzinie 18.00. Zajęcia odbywają się w świetlicy, przy ulicy Wesołej 7, w Dąbrówkach. Na najbliższych zajęciach rozpocznie się praca na programie Photoshop.

6/VI/2013r
"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

 

 

 

Kolejne spotkanie z zajęć edukacyjnych odbędzie się w czwartek 6 czerwca  2013 roku, o godzinie 18.00. Zajęcia odbywają się w świetlicy, przy ulicy Wesołej 7, w Dąbrówkach. Spośród osób, które ukończą zajęcia zostanie wybrany "administrator - grafik", który/a będzie przygotowywał/a zdjęcia do zamieszczenia na  naszej stronie.

28/V/2013  

 

 

 

"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

W najbliższą sobotę odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu zajęć świetlicowych.  Ponieważ zostało jeszcze sporo pracy do wykonania, więc zajęcia będą trwały nieco dłużej. Rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą trwały planowo do godziny 14.00. Zapraszamy!!!

W następnym tygodniu rozpoczną się zajęcia edukacyjne. Zgodnie z tym co zostało ustalone na spotkaniu organizacyjnym, w ramach  tych zajęć zapoznamy uczestników z podstawami grafiki komputerowej, a szczególnie z obróbką zdjęć. Zajęcia odbywać się będą w  Dąbrówkach, w świetlicy (Wesoła 7). Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 27 maja o godzinie 18.30. Kolejne spotkania zaplanowane są w  czwartki, o godzinie 18.00. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, zaplanowanych jest pięć dwugodzinnych spotkań z grafiką komputerową. Dysponujemy miejscem dla 7 uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zamieszkanie na terenie gminy Wasilków. Pierwszeństwo mają osoby, które już złożyły formularze zgłoszeniowe. Zapisy przyjmujemy podczas zajęć świetlicowych w najbliższą sobotę (25/5/13) oraz w piątek (24/5/13)

 22/5/2013


"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

 

Najbliższe zajęcia w ramach zadania "Moja przestrzeń - klubowe wieczory" odbędą się 11 maja 2013 roku. Zapraszamy na godzinę 12.00. Zajęcia trwać będą do godziny 14.00 - będzie kontynuowana praca z poprzednich zajęć

 


 

"Moja przestrzeń - klubowe wieczory"

Kolejne zajęcia w ramach zadania "Moja przestrzeń - klubowe wieczory" odbędą się 27 kwietnia 2013 roku. Zapraszamy na godzinę 10.00. Zajęcia trwać będą do godziny 12.00 - będzie kontynuowana praca z poprzednich zajęć.

 


 

 

 

W kwietniu 2013 rozpoczyna się realizacja nowego projektu pt "Moja przestrzeń - klubowe wieczory".

Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z gminy Wasilków.

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta w Wasilkowie.

Obecnie opracowywana jest szata graficzna materiałów informacyjnych o projekcie.

Wstępnie można poinformować, że projekt trwać będzie od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2013.

W ramach realizowanego projektu będą organizowane:

 1. zajęcia świetlicowe
 2. warsztaty filmowe
 3. zajęcia sportowe
 4. warsztaty edukacyjne
 5. warsztaty kulinarne
 6. warsztaty kulturalne (w tym wyjazd do muzeum lub teatru lub kina)
 7. zorganizowana zostanie wystawa prac, które powstaną podczas wieczorów klubowych

Szczegóły zajęć zostaną podane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym,  o którym jest wzmianka poniżej.

Liczba miejsc w projekcie ograniczona. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach - 7 osób.

Zebranie organizacyjne, na którym podane zostaną wszelkie informacje związane z programem, odbędzie się 5 kwietnia (piątek) 2013 roku o godzinie 18.00 w świelicy w Dąbrówkach, ul. Wesoła 7.

 

Zapraszamy zainteresowaną  udziałem w projekcie młodzież. 

 


 

 

"BLIŻEJ KULTURY"- wycieczka.

 

W dniu 1 XII 2012 w ramach realizacji projektu „Bliżej Kultury” miała miejsce "wyprawa" do Warszawy. Tematem przewodnim wyjazdu było uczestnictwo w  spektaklu teatralnym pt. Premiera w Teatrze Komedia oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego.
Wyprawa się udała, przedstawienie było interesujące w bardzo dobrej obsadzie. Zwiedzanie zamku obyło się pod „opieką” pani przewodniczki, która przy okazji opowiedziała wiele ciekawych rzeczy o jego historii. Oba te wydarzenia wniosły wiele ciekawych wrażeń. Humory wszystkim dopisywały przez co całodniowa wycieczka minęła jak „jedno mgnienie oka”.

PS. Proszę się nie sugerować datą na zdjęci - zegar nie był przestawiony :)


 


 

"BLIŻEJ KULTURY"- podsumowanie.


12 grudnia 2012r, o godz. 18.00 odbędzie spotkanie podsumowujące realizację projektu. Zapraszamy wszystkich uczestników.

 

 


 

"BLIŻEJ KULTURY" - informacje d/s wyjazdu.


W dniu 1 grudnia 2012 r. o godzinie 7,00, zostanie podstwiony autokar z firmy BIACOMEX, pod Świetlicę wiejską (ul.Wesoła 7).

Prosimy p punktualne przybycie wszystkich uczestników wyjazdu.

 


Zapraszamy 29 października 2012 roku na spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące   zadania publicznego realizowanego na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego, pt "...Bliżej kultury... - aktywizacja osób starszych".

Spotkanie odbędzie się w Dąbrówkach (gmina Wasilków), w świetlicy wiejskiej (dawny budynek szkolny), przy ul. Wesołej 7. Początek zebrania - godzina 18.00.

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje na temat realizowanego zadania, dokonany zostanie ostateczny wybór teatru i co za tym idzie spektaklu, wystawy muzealnej, ustalony dokładny plan  czasowy wyjazdu. Ponadto zostanie skompletowana lista uczestników, a w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń ustalona zostanie lista rezerwowa.  Dokonany  zostanie również podział zadań organizacyjnych pośród  uczestników wyjazdu.

Wszystkie w/w uzgodnienia będą się odbywały przy słodkim poczęstunku oraz kawie lub herbacie.

PS.

Przygotowania do słodkiego poczęstunku  (pieczenie ciast i ciasteczek) planowane jest na sobotę (27 pażdziernik 2012 r) w godzinach 14.30-16.30, również w świetlicy wiejskiej. Zapraszamy do wspólnych "wypieków" - istnieje możliwość podzielenia się umiejętnościami kulinarnymi i przepisami.

 "...Bliżej kultury... - aktywizacja osób starszych" zadanie publiczne  realizowane na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego.

Okres realizacji: 1.X.2012 - 31.XII.2012

Odbiorcy zadania: osoby starsze (50+), szczegónie osoby niezatrudnione, emeryci, renciści z województwa podlaskiego.

W ramach wykonywanego zadania  uczestnikom proponujemy:

 1. udział w spotkaniu informacyjno - promocyjnym (połączonym z drobnym poczęstunkiem)
 2. przejazd do Warszay
 3. zwiedzanie wystawy muzealnej
 4. obiad
 5. obejrzenie spektaklu teatralnego
 6. udział w spotkaniu podsumowującym realizację zadania (połączonym z drobnym poczęstunkiem)

Koszt uczestnika: 30 zł/osoby

Zgłoszenia: mailowe - poczta elektroniczna - kolo@kgwdabrowki.org, poczta tradycyjna - 16-010 Wasilków, Dąbrówki, ul. Wesoła 23, tel 602 476 601, osobiste dostarczenie formularza - pani Ania Muszyńska

Zapraszamy do udziału w  realizowanym zadaniu!


forumularz zgłoszeniowy

oświadczenie

 

 


 


 

 


 

 

2011 Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach
Realizacja: T-Matic Grupa Computer Plus

Środa, piątek: zajęcia świetlicowe, godz. 16.30-19.30  Wtorek, czwartek: tenis stołowy, godz. 17.00-19.00; Piątek:  tenis stołowy młodzieży, godz. 17.00-19.00    Środa: robotyka, godz. 16.45-18.45  UWAGA: zapisy do nowego projektu

WAŻNE DATY : kalendarium